OE Dom Janka Škrabana Beltinci

Mladinska ulica 1a, 9231 Beltinci, Slovenija
info@zcm.si

OE Glasbena šola Beltinci

Mladinska ulica 4, 9231 Beltinci, Slovenija
tajnistvo@gs-beltinci. si


ZAVOD SVETEGA CIRILA IN METODA za socialno varstveno, zdravstveno in vzgojno izobraževalno dejavnost Beltinci je registriran pri Okrožnem sodišču v Murski Soboti pod zaporedno številko 10271500. Ustanovljen je bil 13. 5. 2003. Je zasebni zavod ustanovljen s strani Župnije Beltinci. Zavod izvaja dve dejavnosti in sicer: institucionalno varstvo starejših ter glasbeno šolo. ZAVOD SVETEGA CIRILA IN METODA Beltinci izvaja dve dejavnosti, in sicer institucionalno varstvo starejših ter glasbeno šolo. Zavod je ustanovila Župnija Beltinci in je neprofitna dobrodelna organizacija za izvajanje socialno varstvenih programov in storitev ter drugih dejavnosti s ciljem zagotavljanja povečanja kvalitete bivanja, življenja in vključevanja v skupnost, za medgeneracijsko sožitje ter vzgojo za solidarnost.


Copyright © 2021 Zavod svetega Cirila in Metoda Beltinci. Vse pravice pridržane.